Renditja për kupë - Sezon 42   (Grupi: Amateur - 67)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. L. Gusmeroli 3 L. Gusmeroli 3 L. Gusmeroli 3 L. Gusmeroli 2 L. Gusmeroli 2 L. Gusmeroli
12. A. Marcolino 0
11. J. Rousek 3 J. Rousek 0
15. N. Fabiano 0
20. I. Prlincevic 2 I. Prlincevic 2 I. Prlincevic 0
18. M. Murumaa 1
22. R. Rodrigues 2 R. Rodrigues 1
8. G. Taylor 1
5. R. Silva 2 R. Silva 1 K. Mcferrin 0 M. Anselmo 1
24. L. Aleksandravicius 1
16. K. Mcferrin 2 K. Mcferrin 2
14. P. Pogorevc 1
10. A. Horvath 1 T. Pucela 0 M. Anselmo 3
9. T. Pucela 2
30. G. Magalhães 1 M. Anselmo 3
4. M. Anselmo 2
3. G. Spencer 1 D. Hryniszak 2 D. Hryniszak 0 J. Kangas 3 J. Kangas 1
21. D. Hryniszak 2
23. M. Minhoto 0 T. Lejeune 1
13. T. Lejeune 3
31. E. Asan 1 A. Arapi 1 J. Kangas 3
25. A. Arapi 2
32. A. Evanch 0 J. Kangas 2
6. J. Kangas 3
7. T. Gluščević 3 T. Gluščević 3 T. Gluščević 3 T. Gluščević 0
17. R. Keenfield 0
19. V. Tůša 3 V. Tůša 0
27. J. Srnec 0
28. A. Lewis 2 A. Lewis 2 A. Lewis 0
26. F. Clous 1
29. P. Markiewicz 0 A. Kowalski 1
2. A. Kowalski 3