Renditja për kupë - Sezon 49   (Grupi: Amateur - 79)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. F. Maasdijk 2 F. Maasdijk 3 F. Maasdijk 1 I. Bicho 3 I. Bicho 1 F. Lenhard
28. A. Martín 1
31. K. Vasilottos 0 Z. Frühzeitig 0
22. Z. Frühzeitig 3
17. T. Battistello 1 J. Ribas 0 I. Bicho 2
18. J. Ribas 2
29. A. Smith 0 I. Bicho 3
8. I. Bicho 3
5. P. Di Pietro 3 P. Di Pietro 0 M. Büyükakar 3 M. Büyükakar 0
24. M. Bastianello 0
11. P. Guardia 0 M. Büyükakar 3
14. M. Büyükakar 3
26. A. Tassoni 1 W. Viana 2 W. Viana 0
21. W. Viana 2
9. P. Silva 2 P. Silva 1
4. A. Bonfiglio 1
3. F. Lenhard 3 F. Lenhard 3 F. Lenhard 2 F. Lenhard 3 F. Lenhard 2
10. J. Pérez 0
16. H. Honkamäki 1 B. Soldavini 0
13. B. Soldavini 2
32. T. Keogh 1 O. Tipler 0 L. Correa 1
15. O. Tipler 2
23. K. Mayris 0 L. Correa 3
6. L. Correa 3
7. E. Gresp 2 E. Gresp 3 E. Gresp 2 E. Gresp 0
20. M. Starczewski 1
19. F. Maksimovic 2 F. Maksimovic 0
27. J. Figas 1
12. K. Bordjoski 3 K. Bordjoski 0 W. Edwards 1
30. J. Hodak 0
25. K. Hristov 0 W. Edwards 3
2. W. Edwards 3