Renditja për kupë - Sezon 52   (Grupi: Amateur - 84)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. C. Esparza 3 C. Esparza 2 C. Esparza 3 C. Esparza 3 C. Esparza 0 C. Seifriedsberger
26. S. Savov 0
20. P. Štengl 1 M. Gala 1
18. M. Gala 2
27. M. Kauppinen 2 M. Kauppinen 0 V. Rander 0
17. S. Smoković 1
13. T. Marian 0 V. Rander 3
8. V. Rander 3
5. S. Le Meur 3 S. Le Meur 3 S. Le Meur 1 C. Mantello 0
14. T. Ragaliauskas 0
19. A. Tóth 1 H. Gambarrutta 0
24. H. Gambarrutta 2
28. L. Kopernikus 1 A. Procházka 0 C. Mantello 2
32. A. Procházka 2
22. Z. Grgić 0 C. Mantello 3
4. C. Mantello 3
3. C. Seifriedsberger 3 C. Seifriedsberger 3 C. Seifriedsberger 3 C. Seifriedsberger 3 C. Seifriedsberger 3
29. V. Blagojevic 0
21. G. Orpinel 1 M. Paszkowski 0
11. M. Paszkowski 2
10. J. Lehikoinen 3 J. Lehikoinen 3 J. Lehikoinen 0
31. R. Palma 0
23. F. Petit 1 G. Greenwood 0
6. G. Greenwood 2
7. J. Cruz 1 A. Batista 1 A. Figueroa 1 R. Gonçalves 0
30. A. Batista 2
9. P. Cordier 1 A. Figueroa 2
15. A. Figueroa 2
12. R. Gonçalves 2 R. Gonçalves 2 R. Gonçalves 2
16. I. Cabello 1
25. L. Martini 3 L. Martini 1
2. M. Golovanov 0