Renditja për kupë - Sezon 42   (Grupi: Amateur - 86)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. J. Caceres 3 J. Caceres 2 J. Caceres 2 J. Caceres 2 J. Caceres 2 J. Caceres
13. M. De Guirior 0
17. K. De Jong 2 K. De Jong 1
31. P. Neskovic 1
27. I. Mustafin 1 N. Kövi 0 B. Wright 1
26. N. Kövi 2
12. C. Rivas 1 B. Wright 3
8. B. Wright 2
5. K. Lofty 3 K. Lofty 2 K. Lofty 2 K. Lofty 1
29. A. Haas 0
19. J. Nilsson 0 G. Simeoni 1
11. G. Simeoni 3
32. V. Burtan 2 V. Burtan 1 P. Peixoto 1
25. G. Masset 1
14. C. Raemisch 1 P. Peixoto 2
4. P. Peixoto 2
3. Z. Benc 2 Z. Benc 3 Z. Benc 2 Z. Benc 2 Z. Benc 1
9. C. Legrand 1
21. K. Niziol 0 J. Quintana 0
23. J. Quintana 3
16. M. Vrána 2 M. Vrána 0 M. Zabrzeski 1
24. G. Fre 1
18. A. Silva 1 M. Zabrzeski 3
6. M. Zabrzeski 2
7. P. Viola 3 P. Viola 3 P. Viola 2 P. Viola 1
20. S. Troni 0
28. G. Meneghetti 0 D. Macsim 0
30. D. Macsim 3
15. R. József 1 G. Neri 0 A. Cerqueira 1
22. G. Neri 2
10. A. Cerqueira 2 A. Cerqueira 3
2. K. O Neal 1