Renditja për kupë - Sezon 42   (Grupi: Amateur - 87)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. C. Diaconu 3 C. Diaconu 3 C. Diaconu 2 C. Diaconu 1 P. Balogh 1 D. Cerovski
22. A. Pinto 0
20. B. Cohen 2 B. Cohen 0
24. E. Petruzzella 1
30. M. Vedovati 2 M. Vedovati 0 F. Filice 1
21. M. Lukáč 1
26. F. Filice 2 F. Filice 3
8. U. Gunnarsson 1
5. S. Habóczki 2 S. Habóczki 0 P. Balogh 3 P. Balogh 2
9. J. Formentti 1
10. P. Balogh 2 P. Balogh 3
17. S. Trives 1
15. R. Kutits 1 P. Van Rijn 1 B. Cairone 0
14. P. Van Rijn 2
18. B. Cairone 2 B. Cairone 2
4. G. Tóth 1
3. D. Holzheid 3 D. Holzheid 2 D. Holzheid 2 D. Holzheid 1 D. Cerovski 2
13. K. Jaunius 0
29. M. Rowe 1 J. Uhlíř 1
23. J. Uhlíř 2
16. A. Suciu 3 A. Suciu 2 A. Suciu 1
27. S. Shibun 0
32. I. Azzopardi 0 M. Brookes 1
6. M. Brookes 3
7. B. Kovács 3 B. Kovács 0 U. Bosatelli 1 D. Cerovski 2
19. J. Pereira 0
12. U. Bosatelli 2 U. Bosatelli 3
25. J. Dore 1
28. A. Jalušić 2 A. Jalušić 1 D. Cerovski 2
31. P. Sondej 1
11. G. Loukopoulos 0 D. Cerovski 2
2. D. Cerovski 3