Renditja për kupë - Sezon 38   (Grupi: Amateur - 9)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. K. Gol 0 E. Čegys 2 E. Čegys 3 E. Čegys 0 E. Sanchez Carenzo 1 R. Nikolaychuk
24. E. Čegys 3
14. P. Ylikoski 0 T. Krechel 1
17. T. Krechel 3
31. S. Fiorillo 2 S. Fiorillo 2 S. Fiorillo 0
26. B. Marius 1
25. C. Wilkinson 0 N. Vujinović 0
8. N. Vujinović 3
5. M. Bartoli 1 A. Jegorov 3 A. Jegorov 0 E. Sanchez Carenzo 3
15. A. Jegorov 2
19. L. Wheeler 2 L. Wheeler 0
27. I. Ivanov 1
11. B. Obad 0 P. Schnaubelt 0 E. Sanchez Carenzo 3
9. P. Schnaubelt 3
32. O. Ormson 1 E. Sanchez Carenzo 3
4. E. Sanchez Carenzo 2
3. T. Dougill 1 M. Juřica 1 P. Gustavo 0 J. Libaros 1 R. Nikolaychuk 2
30. M. Juřica 2
16. M. Karanavicius 1 P. Gustavo 2
12. P. Gustavo 2
18. A. Hart 0 J. Libaros 2 J. Libaros 3
28. J. Libaros 3
22. M. Kreisz 0 R. Cortese 1
6. R. Cortese 3
7. M. Tournier 1 M. Faria 0 C. Yi Hong 0 R. Nikolaychuk 2
21. M. Faria 2
13. C. Yi Hong 3 C. Yi Hong 3
29. D. Golubev 0
23. O. Reznik 2 O. Reznik 0 R. Nikolaychuk 3
20. M. Advilonis 1
10. D. Lindqvist 1 R. Nikolaychuk 3
2. R. Nikolaychuk 2