Renditja për kupë - Sezon 20   (Grupi: Master - 3)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. P. Lynch 3 P. Lynch 3 P. Lynch 2 P. Lynch 3 P. Lynch 3 P. Lynch
11. V. Masiero 0
24. G. Sarocka 1 A. Semaan 0
14. A. Semaan 2
16. D. Ambroggi 3 D. Ambroggi 1 A. Stankaitis 1
30. D. Jundt 0
29. C. Bergante 1 A. Stankaitis 2
8. A. Stankaitis 2
5. C. Williamson 3 C. Williamson 3 C. Williamson 1 M. Sandberg 0
19. A. Kasuba 0
26. A. Ermishin 1 M. Rutkowski 0
18. M. Rutkowski 2
23. J. Walker 1 M. Wierzba 0 M. Sandberg 2
9. M. Wierzba 2
32. I. Vučetić 0 M. Sandberg 3
4. M. Sandberg 3
3. T. Panag 1 V. Dall`Aglio 0 J. Mathews 3 J. Mathews 0 V. Petrov 0
27. V. Dall`Aglio 2
20. D. Klavina 0 J. Mathews 3
12. J. Mathews 3
15. M. Šteinerts 2 M. Šteinerts 2 M. Šteinerts 0
28. G. Jackson 1
25. V. Lesciauskas 2 V. Lesciauskas 1
6. K. Los 1
7. V. Petrov 3 V. Petrov 3 V. Petrov 2 V. Petrov 3
13. A. Grischenko 0
31. G. Soroka 3 G. Soroka 0
22. O. Jais 0
17. B. Prusak 2 B. Prusak 0 N. Shah 1
21. A. Pereira 1
10. G. Gorospe 0 N. Shah 3
2. N. Shah 3