Renditja për kupë - Sezon 28   (Grupi: Master - 3)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. C. Villacastin 2 C. Villacastin 2 C. Villacastin 3 C. Villacastin 3 C. Villacastin 3 C. Villacastin
16. T. Söyrinki 1
12. H. Bondesson 2 H. Bondesson 1
28. J. Silva 1
27. A. Andreou 2 A. Andreou 1 A. Papou 0
22. R. Urtāns 1
24. A. Papou 2 A. Papou 2
8. S. Prost 1
5. J. Sireni 3 J. Sireni 3 J. Sireni 3 J. Sireni 0
25. A. Talandzevicius 0
19. H. Garbacea 0 B. Mahardhika 0
13. B. Mahardhika 3
11. D. Jovicic 2 D. Jovicic 1 Z. Csaba 0
30. E. Šindikov 1
10. Z. Csaba 3 Z. Csaba 2
4. A. Krknjak 0
3. J. Lopez 3 J. Lopez 2 J. Lopez 3 J. Lopez 2 J. Lopez 0
20. A. Bellocchio 0
23. I. Ananin 1 J. Mezsargs 1
29. J. Mezsargs 2
17. R. Kearney 1 K. Rubikis 0 L. Balog 0
14. K. Rubikis 2
21. L. Balog 3 L. Balog 3
6. F. Génel 0
7. M. Żak 2 M. Żak 0 S. Marathe 2 S. Marathe 1
31. T. Faucher 1
9. C. Romkes 1 S. Marathe 3
15. S. Marathe 2
26. T. Chen 0 P. Jackson 2 P. Jackson 1
32. P. Jackson 3
18. N. Ratkovic 2 N. Ratkovic 1
2. P. Patrascu 1