Renditja për kupë - Sezon 49   (Grupi: Master - 4)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. I. Dimitroglou 3 I. Dimitroglou 3 I. Dimitroglou 3 I. Dimitroglou 3 I. Dimitroglou 2 I. Dimitroglou
12. P. Smaliukas 0
24. R. Lopez 1 J. Mäenpää 0
32. J. Mäenpää 2
22. S. Cakebread 1 C. Esparza 0 T. Tóth 0
15. C. Esparza 2
31. A. Weilemann 0 T. Tóth 3
8. T. Tóth 3
5. E. Ruseckas 3 E. Ruseckas 3 E. Ruseckas 2 E. Ruseckas 0
17. R. Celejewski 0
26. K. Kiskinov 1 M. Kotov 0
21. M. Kotov 2
19. A. Marchenko 1 D. Stieger 3 D. Stieger 1
28. D. Stieger 2
23. S. Badaya 2 S. Badaya 0
4. R. Ibniev 1
3. M. Egorov 2 M. Egorov 3 M. Egorov 3 M. Egorov 3 M. Egorov 1
25. P. Lohvansuu 1
10. D. Rocker 2 D. Rocker 0
9. V. Nesterchuk 1
30. R. Mesquita 0 A. Fernandes 1 M. Heikkinen 0
16. A. Fernandes 3
20. S. Balias 1 M. Heikkinen 2
6. M. Heikkinen 2
7. P. Bedachev 1 N. Vicente 0 T. Mitev 0 L. Molendi 0
14. N. Vicente 2
13. T. Mitev 3 T. Mitev 3
29. G. Delamarre 0
27. M. Cerchi 1 O. Vyshnivsky 0 L. Molendi 3
18. O. Vyshnivsky 2
11. N. Delvaux 0 L. Molendi 3
2. L. Molendi 3