Renditja për kupë - Sezon 18   (Grupi: Pro - 11)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. P. Michalak 3 P. Michalak 3 P. Michalak 2 P. Michalak 2 P. Michalak 2 P. Michalak
9. K. Lygre 0
20. V. Neicu 2 V. Neicu 0
30. A. Pope 1
31. E. Jaku 2 E. Jaku 1 K. De Heldt 1
17. D. Gee 1
26. D. Zorin 0 K. De Heldt 2
8. K. De Heldt 3
5. P. Neumann 3 P. Neumann 3 P. Neumann 0 C. Correa 1
10. P. Kurzywilk 0
19. M. Dariusz 1 A. Gaggino 0
28. A. Gaggino 2
22. N. Skelly 3 N. Skelly 0 C. Correa 3
32. K. Gasior 0
27. E. Ivanov 0 C. Correa 3
4. C. Correa 3
3. J. Mezsargs 3 J. Mezsargs 2 J. Mezsargs 1 A. McIvor 0 N. Nerandzic 1
12. M. Stefaniak 0
29. I. Roata 0 E. Shaxanova 1
25. E. Shaxanova 3
23. N. Manalo 1 L. Zovko 0 A. McIvor 2
24. L. Zovko 2
11. R. Shatov 0 A. McIvor 3
6. A. McIvor 3
7. V. Hosu 2 V. Hosu 3 V. Hosu 0 N. Nerandzic 3
13. A. Oatley 1
18. M. Michelini 1 A. Sakalis 0
16. A. Sakalis 2
14. R. Geoffrey 2 R. Geoffrey 0 N. Nerandzic 3
21. N. Dupuis 1
15. E. Salim 0 N. Nerandzic 3
2. N. Nerandzic 3