Renditja për kupë - Sezon 33   (Grupi: Pro - 12)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. K. Volf 3 K. Volf 3 K. Volf 3 K. Volf 3 K. Volf 1 G. Leblanc
9. J. Wojcik 0
23. R. Pantea 1 M. Antin 0
29. M. Antin 2
25. M. Kukielski 0 J. Luke 0 A. Peres 0
32. J. Luke 3
27. P. Almeida 1 A. Peres 3
8. A. Peres 2
5. P. Cote 2 P. Cote 2 P. Cote 1 K. Bonecki 0
30. G. Paruzel 1
11. K. O Neal 0 V. Melisek 1
12. V. Melisek 3
20. B. Horváth 1 F. Godinho 1 K. Bonecki 2
28. F. Godinho 2
22. A. Kasapoglu 0 K. Bonecki 2
4. K. Bonecki 3
3. R. Aluzas 1 J. Brea 2 J. Brea 1 G. Leblanc 2 G. Leblanc 2
18. J. Brea 2
15. M. Collier 2 M. Collier 1
10. J. Slodczyk 1
31. N. Lehtinen 0 G. Leblanc 2 G. Leblanc 2
16. G. Leblanc 3
21. A. Skotchenko 3 A. Skotchenko 1
6. D. Rocker 0
7. B. Kecskés 3 B. Kecskés 2 B. Kecskés 2 B. Kecskés 1
26. P. Bartnik 0
17. A. Hafiz 0 M. Gripic 1
14. M. Gripic 3
13. B. Bíró 0 M. Lemaire 1 R. Todd 1
19. M. Lemaire 3
24. L. Selmistraitis 0 R. Todd 2
2. R. Todd 3