Renditja për kupë - Sezon 29   (Grupi: Pro - 15)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. J. Pesqueira 2 J. Pesqueira 3 J. Pesqueira 3 J. Pesqueira 3 J. Pesqueira 2 J. Pesqueira
26. T. Wagner 1
12. G. Allen 1 A. Kruszewski 0
17. A. Kruszewski 2
13. R. Lehaire 2 R. Lehaire 2 R. Lehaire 0
25. Ł. Kurt 1
18. S. Gültekin 2 S. Gültekin 1
8. A. Stankaitis 1
5. J. Aareskoski 2 J. Aareskoski 1 J. Azevedo 3 J. Azevedo 0
29. F. Gissara 1
10. J. Azevedo 3 J. Azevedo 2
23. D. Klavina 0
31. C. Santos 3 C. Santos 1 D. Molini 0
30. L. Grosdent 0
21. W. Lesiak 0 D. Molini 2
4. D. Molini 3
3. M. Kuczak 3 M. Kuczak 3 M. Kuczak 3 M. Kuczak 3 M. Kuczak 1
11. L. Ifans 0
27. H. Mörtsjö 0 P. Smaliukas 0
9. P. Smaliukas 3
19. P. Artem 0 P. Shirnin 3 P. Shirnin 0
14. P. Shirnin 3
24. A. Khanna 0 M. Pardi 0
6. M. Pardi 3
7. C. Kidikoudis 3 C. Kidikoudis 1 R. Restelli 0 J. Silva 0
28. K. De Heldt 0
15. P. Otworowski 0 R. Restelli 2
20. R. Restelli 3
32. A. Santos 2 A. Santos 0 J. Silva 3
16. R. Raišys 1
22. K. Kuus 0 J. Silva 3
2. J. Silva 3