Renditja për kupë - Sezon 48   (Grupi: Pro - 19)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. L. Petkovic 3 L. Petkovic 3 L. Petkovic 3 L. Petkovic 1 M. Hajnrych 2 M. Hajnrych
19. Z. Krawczak 0
16. S. Krustev 2 S. Krustev 0
26. V. Alexiev 1
12. B. Hutanu 3 B. Hutanu 2 B. Hutanu 0
29. G. Szendi 0
9. P. Janczak 3 P. Janczak 1
8. D. Orpinel 0
5. T. Nilsson 3 T. Nilsson 0 M. Hajnrych 2 M. Hajnrych 2
18. T. Kiskinov 0
28. L. Oliveira 1 M. Hajnrych 3
10. M. Hajnrych 2
30. C. Menexes 1 G. Mercer 2 G. Mercer 1
20. G. Mercer 2
17. V. Ventnieks 1 J. Tóth 1
4. J. Tóth 2
3. S. Maroni 2 S. Maroni 3 S. Maroni 1 E. Tempel 1 M. Cerchi 1
22. T. Soave 1
27. T. Sachs 0 A. Prehn 0
25. A. Prehn 3
13. A. Dowson 3 A. Dowson 1 E. Tempel 2
32. P. Thompson 0
21. C. Cochrane 0 E. Tempel 2
6. E. Tempel 3
7. N. Hajnal 3 N. Hajnal 0 M. Cerchi 3 M. Cerchi 2
15. G. Wedlock 0
31. B. Van Der Merwe 0 M. Cerchi 3
11. M. Cerchi 3
23. D. Sakarelos 1 R. Delle 0 R. Freitas 0
24. R. Delle 2
14. M. Scorinoff 1 R. Freitas 3
2. R. Freitas 2