Renditja për kupë - Sezon 50   (Grupi: Pro - 19)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. E. Tempel 3 E. Tempel 3 E. Tempel 0 C. Hudson 2 C. Hudson 3 C. Hudson
32. J. Männynoksa 0
19. G. Mercer 0 S. Maroni 0
28. S. Maroni 3
9. C. Hudson 3 C. Hudson 3 C. Hudson 3
31. V. Ventnieks 0
18. F. Godoy 2 F. Godoy 0
8. M. Tasoso 1
5. T. Kiskinov 3 T. Kiskinov 3 T. Kiskinov 3 T. Kiskinov 1
30. C. Lee 0
21. D. Orpinel 2 D. Orpinel 0
27. S. Schauer 1
22. A. Weilemann 3 A. Weilemann 3 A. Weilemann 0
12. D. Andrewartha 0
20. R. Delle 2 R. Delle 0
4. C. Menexes 1
3. M. Dück 1 R. Freitas 2 R. Freitas 3 R. Freitas 0 M. Marsel 0
11. R. Freitas 2
29. L. Petkovic 2 L. Petkovic 1
26. S. Krustev 1
17. N. Hajnal 2 N. Hajnal 0 D. Uribe 0
14. A. Ignacio 1
16. K. Vallée 0 D. Uribe 3
6. D. Uribe 3
7. I. Kalogirou 3 I. Kalogirou 1 N. Ivanov 0 M. Marsel 3
23. G. Wedlock 0
13. Z. Krawczak 1 N. Ivanov 2
15. N. Ivanov 2
25. B. Hutanu 2 B. Hutanu 0 M. Marsel 3
24. A. Sánchez 1
10. P. Janczak 0 M. Marsel 3
2. M. Marsel 3