Renditja për kupë - Sezon 43   (Grupi: Pro - 20)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. M. Marsel 3 M. Marsel 3 M. Marsel 3 M. Marsel 3 M. Marsel 1 V. Danilin
30. J. Fealey 0
21. G. Sacchetti 2 G. Sacchetti 0
24. D. Orpinel 1
22. I. Paunovic 3 I. Paunovic 2 I. Paunovic 0
17. P. Adok 0
31. H. Bakalovic 2 H. Bakalovic 1
8. N. Balat 1
5. J. Lopez 2 J. Lopez 3 J. Lopez 1 N. Pajevic 0
16. S. Kholdin 1
13. J. Filipe 3 J. Filipe 0
14. L. Pal 0
23. V. Mohan 1 N. Pajevic 2 N. Pajevic 2
26. N. Pajevic 2
28. T. Sgarbi 2 T. Sgarbi 1
4. N. András 1
3. T. Sheahen 3 T. Sheahen 3 T. Sheahen 3 T. Sheahen 0 V. Danilin 2
27. A. Pawlak 0
20. A. Vieira 0 R. Pakuła 0
25. R. Pakuła 3
9. K. Kiskinov 2 K. Kiskinov 2 K. Kiskinov 0
19. D. Andrade 1
12. S. Enbuska 1 J. Parker 1
6. J. Parker 2
7. A. Molis 0 L. Giniotis 1 V. Danilin 3 V. Danilin 3
10. L. Giniotis 3
11. C. Demeo 1 V. Danilin 2
18. V. Danilin 2
32. G. Chamen 1 S. Pavlovskaya 1 J. Garay 0
15. S. Pavlovskaya 2
29. K. Petrusch 0 J. Garay 2
2. J. Garay 3