Renditja për kupë - Sezon 61   (Grupi: Pro - 21)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. Nagyházi Sándor 3 Nagyházi Sándor 3 Nagyházi Sándor 1 Federico Stillavato 3 Federico Stillavato 2 Federico Stillavato
11. Leonardo Puentes 0
10. Erasmo Cardona 0 Paul Shirnin 0
9. Paul Shirnin 3
31. Leandro Ismael Alexandre 0 Pál Baracsi 0 Federico Stillavato 2
24. Pál Baracsi 3
28. Tamás Schivánovits 1 Federico Stillavato 3
8. Federico Stillavato 2
5. Fabricio Ramos 3 Fabricio Ramos 3 Fabricio Ramos 1 Kristijan Mihovic 0
18. Michail Ivanov 0
13. Viktor Négyesi 0 Jon Bell 0
14. Jon Bell 3
23. Humberto Mafut 1 Matheus Gemignani 0 Kristijan Mihovic 2
27. Matheus Gemignani 2
15. Raffaele Piarulli 1 Kristijan Mihovic 3
4. Kristijan Mihovic 2
3. Amar Zizo 3 Amar Zizo 0 Alex Evdokimov 2 Alex Evdokimov 3 Alex Evdokimov 1
32. Matthieu Blanco 0
16. Rutger Engelenburg 1 Alex Evdokimov 3
17. Alex Evdokimov 2
26. Tamás Antek 3 Tamás Antek 3 Tamás Antek 1
12. Takis Fotis 0
29. Dado Basic 2 Dado Basic 0
6. Alexandre Watanabe 1
7. Gino Bernardello 0 Mike Brummert 1 Nicolas Martin 3 Nicolas Martin 0
25. Mike Brummert 3
22. Nicolas Martin 2 Nicolas Martin 2
19. Francesco Lupo 1
21. Allan Stockinger 1 Gianluca Calzetta 0 Andrzej Dąbrowski 0
30. Gianluca Calzetta 2
20. Andrzej Dąbrowski 3 Andrzej Dąbrowski 3
2. Christoph Aigner 0