Renditja për kupë - Sezon 52   (Grupi: Pro - 25)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. J. Flament 2 J. Flament 3 J. Flament 3 J. Flament 0 J. Bento 0 S. Prosic
20. P. Griffin 1
10. M. Mangoni 2 M. Mangoni 0
28. A. Kovács 1
30. A. Karthik 1 P. Neves 1 S. Chulkovs 0
29. P. Neves 2
24. S. Chulkovs 2 S. Chulkovs 2
8. J. Cañamaero 1
5. L. Sarrat 1 A. Petrović 2 A. Petrović 0 J. Bento 3
9. A. Petrović 2
15. K. Pahati 1 A. Lombardi 1
19. A. Lombardi 2
11. A. Daher 2 A. Daher 0 J. Bento 3
27. P. Wyatt 1
18. J. Jaatinen 1 J. Bento 3
4. J. Bento 2
3. R. Lafouine 3 R. Lafouine 3 R. Lafouine 1 S. Prosic 3 S. Prosic 3
25. M. De Knegt 0
17. M. Guerra 2 M. Guerra 0
31. K. Brzović 1
13. R. Spreafico 2 R. Spreafico 1 S. Prosic 2
21. A. Horsley 1
16. H. Costa 0 S. Prosic 2
6. S. Prosic 3
7. F. Banik 3 F. Banik 3 F. Banik 1 G. Slunjski 0
32. W. Uzikowski 0
23. I. Masidunskas 2 I. Masidunskas 0
22. C. Magyari 1
12. M. Roogna 0 M. Jansson 0 G. Slunjski 2
14. M. Jansson 3
26. G. Galvagno 0 G. Slunjski 3
2. G. Slunjski 3