Renditja për kupë - Sezon 43   (Grupi: Pro - 8)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. A. Badino 3 A. Badino 2 A. Badino 2 A. Badino 0 S. Holm 2 S. Holm
28. J. Fernandez 0
27. S. Vukovic 0 B. Nikitin 1
20. B. Nikitin 3
10. V. Berglezov 3 V. Berglezov 0 T. Veščiūnas 1
29. D. Miao 0
13. D. De Palma 1 T. Veščiūnas 3
8. T. Veščiūnas 2
5. N. Vohra 2 N. Vohra 3 N. Vohra 1 S. Holm 3
18. B. Monteiro 1
11. A. Savell 1 A. Jojo 0
24. A. Jojo 2
21. L. Harding 2 L. Harding 0 S. Holm 2
26. M. Santos 1
16. P. Hickerton 0 S. Holm 3
4. S. Holm 3
3. L. Smith 3 L. Smith 3 L. Smith 3 L. Smith 2 L. Smith 1
32. G. Nikov 0
12. A. de Marneffe 1 M. Armbruster 0
31. M. Armbruster 2
14. A. Sillars 2 A. Sillars 1 A. Korn 0
15. G. Stanislawski 1
23. H. Freitas 1 A. Korn 2
6. A. Korn 2
7. G. Mullins 0 A. Bastos 2 A. Bastos 0 S. Khandelwal 1
9. A. Bastos 3
19. J. Stovall 0 J. Libaros 1
30. J. Libaros 3
17. J. Custodio 1 S. Berg 0 S. Khandelwal 3
25. S. Berg 2
22. P. Dan 0 S. Khandelwal 3
2. S. Khandelwal 3