Renditja për kupë - Sezon 46   (Grupi: Pro - 8)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. M. Kuodys 2 M. Kuodys 3 M. Kuodys 3 M. Kuodys 2 M. Kuodys 2 M. Kuodys
17. L. Harding 1
26. R. Valelongo 2 R. Valelongo 0
32. G. Szubota 1
16. M. Filipowicz 0 T. Sheahen 1 D. Cerovski 0
14. T. Sheahen 3
19. M. Czok 0 D. Cerovski 2
8. D. Cerovski 3
5. D. De Palma 2 D. De Palma 1 R. Zeleznik 0 R. Ibniev 1
31. V. Burtan 1
20. J. Carlos 0 R. Zeleznik 2
13. R. Zeleznik 3
29. H. Gábor 0 R. Ibniev 3 R. Ibniev 3
12. R. Ibniev 3
24. J. Vaes 2 J. Vaes 0
4. B. Nikitin 1
3. M. Marchewka 3 M. Marchewka 1 V. Jelicic 3 V. Jelicic 1 P. Balogh 1
15. T. Veščiūnas 0
25. R. Lukyanchuk 0 V. Jelicic 2
9. V. Jelicic 3
23. Y. Danilevich 1 P. Bowler 2 P. Bowler 0
11. P. Bowler 2
18. J. Pykälinen 2 J. Pykälinen 1
6. P. Merisalu 1
7. J. Libaros 2 J. Libaros 2 J. Libaros 0 P. Balogh 2
10. D. Cave 1
22. J. Vovard 1 J. Caraballo 1
28. J. Caraballo 2
21. L. Bertani 3 L. Bertani 1 P. Balogh 3
30. R. Filipe 0
27. V. Manvelikar 0 P. Balogh 2
2. P. Balogh 3