Renditja për kupë - Sezon 36   (Grupi: Rookie - 110)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. N. Miller 2 N. Miller 3 N. Miller 0 A. Lein 2 A. Lein 3 A. Lein
15. M. Rosa 1
17. M. Mikov 1 F. Cire 0
9. F. Cire 2
26. L. Galas 3 L. Galas 0 A. Lein 3
32. J. Güngör 0
14. A. Bhattacharyya 0 A. Lein 3
8. A. Lein 3
5. S. Miller 2 S. Miller 3 S. Miller 2 S. Miller 1
10. S. Blore 1
13. M. Chiommino 2 M. Chiommino 0
19. K. Bogomolov 1
24. P. Pšeid 3 P. Pšeid 0 A. Moskovchuk 1
12. D. Jordanov 0
20. B. Martinez 0 A. Moskovchuk 3
4. A. Moskovchuk 3
3. A. Kungli 3 A. Kungli 3 A. Kungli 0 M. Papinaho 3 M. Papinaho 0
18. K. Moody 0
21. A. Kool 2 A. Kool 0
31. O. Savolainen 0
22. L. Cziki 2 L. Cziki 0 M. Papinaho 3
25. X. Dard 1
28. Deleted manager 0 M. Papinaho 3
6. M. Papinaho 3
7. M. Moronta 1 M. Moronta 0 A. Bruma 2 A. Bruma 0
29. D. Briffa 1
23. A. Bruma 3 A. Bruma 3
11. S. Hughes 0
16. G. Fasoli 3 G. Fasoli 1 E. Potts 0
27. Deleted manager 0
30. D. Pesti 0 E. Potts 2
2. E. Potts 3