Renditja për kupë - Sezon 37   (Grupi: Rookie - 110)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. N. Miller 3 N. Miller 2 N. Miller 2 N. Miller 3 N. Miller 3 N. Miller
26. M. Rosa 0
15. M. Mikov 3 M. Mikov 1
11. A. Bruma 0
25. I. Stoil 0 K. Moody 1 M. Pérez 1
16. K. Moody 3
21. P. Pšeid 0 M. Pérez 2
8. M. Pérez 3
5. M. Mihajlovic 2 M. Mihajlovic 3 M. Mihajlovic 2 M. Mihajlovic 0
19. F. Garcia 1
27. D. Jordanov 0 F. Cire 0
12. F. Cire 1
30. F. Magiera 0 D. Amor Cobian 0 A. Moskovchuk 1
18. D. Amor Cobian 3
13. A. Moskovchuk 2 A. Moskovchuk 3
4. M. Juřica 1
3. A. Lein 3 A. Lein 3 A. Lein 3 A. Lein 2 A. Lein 0
24. L. Cziki 0
23. M. Moronta 2 M. Moronta 0
9. F. Granger 1
17. A. Fernandes 3 A. Fernandes 0 D. Tyler 0
29. E. Tsirigotis 0
22. L. Galas 0 D. Tyler 3
6. D. Tyler 3
7. G. Fasoli 3 G. Fasoli 2 G. Fasoli 0 M. Lorandi 1
28. K. Patrik 0
10. D. Kudłacz 2 D. Kudłacz 1
20. A. Kungli 1
14. C. Wardill 2 C. Wardill 0 M. Lorandi 3
31. G. Biancardi 0
32. N. Krueger 0 M. Lorandi 3
2. M. Lorandi 3