Renditja për kupë - Sezon 49   (Grupi: Rookie - 112)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. R. Pietralunga 3 R. Pietralunga 3 R. Pietralunga 2 R. Pietralunga 0 D. Debali Escoz 1 S. Koma
0. Bye 0
21. S. Madjarevic 0 Bye 0
25. P. Jakomut 0
19. A. Frei 0 Bye 0 D. Prsek 1
14. K. Iankov 0
0. Bye 0 D. Prsek 3
8. D. Prsek 3
5. G. Di Nardo 3 G. Di Nardo 2 G. Di Nardo 0 D. Debali Escoz 3
9. L. Beckett 0
16. Đ. Šarac 3 Đ. Šarac 1
0. Bye 0
0. Bye 0 E. Angeli 0 D. Debali Escoz 3
24. E. Angeli 2
15. A. Damasevicius 0 D. Debali Escoz 3
4. D. Debali Escoz 3
3. J. Funk 1 T. Thrower 0 S. Koma 2 S. Koma 3 S. Koma 2
11. T. Thrower 2
18. S. Koma 3 S. Koma 3
0. Bye 0
20. K. Tar 0 Bye 0 S. Fiorillo 1
0. Bye 0
0. Bye 0 S. Fiorillo 3
6. S. Fiorillo 3
7. M. Tölgyesy-karolin 3 M. Tölgyesy-karolin 3 M. Tölgyesy-karolin 2 M. Tölgyesy-karolin 0
23. A. Piantoni 0
13. A. Varela 1 A. Varela 0
22. E. Sanchez 0
10. R. White 0 O. Habicht 3 O. Habicht 1
12. O. Habicht 2
17. L. Miller 0 V. Diaz 0
2. V. Diaz 3