Renditja për kupë - Sezon 24   (Grupi: Rookie - 120)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. D. Klavina 3 D. Klavina 3 D. Klavina 2 D. Klavina 2 D. Klavina 1 F. Rees
20. Deleted manager 0
21. Deleted manager 0 D. Alvarez 0
18. D. Alvarez 3
13. T. Kovács 0 Bye 0 P. Bryant 1
32. Deleted manager 0
26. Deleted manager 0 P. Bryant 3
8. P. Bryant 3
5. B. Power 3 B. Power 1 B. Power 0 H. Andreasson 1
28. Deleted manager 0
29. Deleted manager 0 Bye 0
24. T. Hewitt-Baker 0
11. Deleted manager 0 H. Andreasson 2 H. Andreasson 3
9. H. Andreasson 3
10. J. Frederickx 0 M. Viganò 1
4. M. Viganò 3
3. E. Vaz 3 E. Vaz 3 E. Vaz 0 F. Rees 2 F. Rees 2
14. Deleted manager 0
15. R. Morrell 3 R. Morrell 0
22. T. Horváth 0
27. Deleted manager 0 Bye 0 F. Rees 3
30. Deleted manager 0
16. N. Ivanov 0 F. Rees 3
6. F. Rees 3
7. P. Klasna 1 P. Klasna 0 H. Hermansson 0 S. Forth 1
25. Deleted manager 0
23. G. Fernandes 0 H. Hermansson 2
17. H. Hermansson 3
19. O. Allsop 3 O. Allsop 0 S. Forth 3
31. Deleted manager 0
12. D. Borysiewicz 1 S. Forth 3
2. S. Forth 2