Renditja për kupë - Sezon 36   (Grupi: Rookie - 145)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. M. Mazzucotelli 3 M. Mazzucotelli 3 M. Mazzucotelli 1 C. Shek 3 C. Shek 2 C. Shek
29. P. Favaro 0
25. Deleted manager 0 Bye 0
31. Deleted manager 0
28. J. Jasanský 0 I. Böcskei 0 C. Shek 2
9. I. Böcskei 3
27. Deleted manager 0 C. Shek 3
8. C. Shek 3
5. G. Barros 3 G. Barros 2 G. Barros 1 A. Ferrari 0
17. Deleted manager 0
11. Deleted manager 3 Deleted manager 1
12. M. Ádám 0
14. Deleted manager 0 J. Fisher 0 A. Ferrari 2
21. J. Fisher 3
16. A. Ferrari 2 A. Ferrari 3
4. C. Roberto 1
3. D. Davidaviciute 3 D. Davidaviciute 3 D. Davidaviciute 0 B. Sealy 1 C. Cerqueira 1
13. D. Kiss 0
23. C. Mejia 0 Bye 0
26. Deleted manager 0
20. A. Radavicius 3 A. Radavicius 1 B. Sealy 3
24. Deleted manager 0
22. Deleted manager 0 B. Sealy 2
6. B. Sealy 3
7. A. Simondán 3 A. Simondán 3 A. Simondán 0 C. Cerqueira 2
32. Deleted manager 0
15. L. Potier 1 R. Zadrozny 0
10. R. Zadrozny 2
19. Deleted manager 0 O. Spazzini 0 C. Cerqueira 3
18. O. Spazzini 3
30. Deleted manager 0 C. Cerqueira 3
2. C. Cerqueira 3