Renditja për kupë - Sezon 28   (Grupi: Rookie - 152)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. J. Mafia 3 J. Mafia 2 J. Mafia 2 J. Mafia 2 J. Mafia 1 T. Borszuk
20. P. Favaro 0
14. V. Petrovich 3 V. Petrovich 1
25. Deleted manager 0
27. Deleted manager 0 Bye 0 D. Montelo 1
31. Deleted manager 0
32. Deleted manager 0 D. Montelo 3
8. D. Montelo 3
5. O. Saminez 2 O. Saminez 0 J. Rogon 0 Š. Fedor 1
30. Deleted manager 0
22. J. Rogon 2 J. Rogon 3
10. R. Crauciuc 1
9. E. Ciabocco 0 Bye 0 Š. Fedor 3
28. S. Mamykin 0
13. M. Duconte 1 Š. Fedor 3
4. Š. Fedor 2
3. A. Kholoptsev 3 A. Kholoptsev 2 A. Kholoptsev 1 T. Borszuk 3 T. Borszuk 2
12. M. Subi 0
11. T. Santos 1 W. Górny 1
17. W. Górny 2
29. Deleted manager 0 N. Robben 0 T. Borszuk 2
19. N. Robben 2
16. P. Nagy 1 T. Borszuk 3
6. T. Borszuk 2
7. P. Fábián 3 P. Fábián 3 P. Fábián 0 T. Paulik 0
26. J. Huttunen 0
15. S. Pavlovic 3 S. Pavlovic 0
23. H. Vallenato 0
18. A. Yildirim 1 T. Paulik 3 T. Paulik 3
21. T. Paulik 2
24. Deleted manager 0 S. Wrycraft 0
2. S. Wrycraft 3