Renditja për kupë - Sezon 30   (Grupi: Rookie - 152)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. J. Rogon 3 J. Rogon 1 B. Lima 0 F. Verduci 2 F. Verduci 0 A. Prehn
26. V. Pracanico 0
19. A. Richardson 1 B. Lima 2
23. B. Lima 2
9. W. Górny 1 P. Favaro 0 F. Verduci 3
13. P. Favaro 2
31. Deleted manager 0 F. Verduci 3
8. F. Verduci 3
5. T. Santos 3 T. Santos 3 T. Santos 3 T. Santos 1
12. I. Oliveira 0
28. O. Saminez 0 Bye 0
30. Deleted manager 0
32. Deleted manager 0 N. Robben 2 N. Robben 0
11. N. Robben 3
25. S. Basu 0 I. Radan 1
4. I. Radan 3
3. P. Šucha 3 P. Šucha 2 P. Šucha 0 N. Bontemps 1 A. Prehn 3
18. M. Ventura 0
24. R. Crauciuc 1 M. Subi 1
10. M. Subi 2
16. Deleted manager 1 D. Montelo 0 N. Bontemps 3
17. D. Montelo 2
29. Deleted manager 0 N. Bontemps 3
6. N. Bontemps 3
7. P. Fábián 3 P. Fábián 3 P. Fábián 0 A. Prehn 2
20. E. Machado 0
21. P. Nagy 0 Deleted manager 0
15. Deleted manager 3
27. Deleted manager 0 C. Culot 0 A. Prehn 3
14. C. Culot 3
22. H. Vallenato 0 A. Prehn 3
2. A. Prehn 3