Renditja për kupë - Sezon 31   (Grupi: Rookie - 152)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. P. Fábián 3 P. Fábián 3 P. Fábián 2 P. Fábián 0 P. Favaro 1 M. Ventura
24. Deleted manager 0
27. N. Cherragi 0 L. Novák 0
21. L. Novák 3
9. G. Bartalos 2 G. Bartalos 2 G. Bartalos 1
10. N. Robben 1
13. V. Petrovich 1 I. Radan 1
8. I. Radan 2
5. D. Viktor 3 D. Viktor 0 C. Culot 1 P. Favaro 3
31. Deleted manager 0
19. Deleted manager 0 C. Culot 3
16. C. Culot 3
17. P. Favaro 2 P. Favaro 3 P. Favaro 2
28. J. Wessels 1
23. B. Lima 1 F. Santos 0
4. F. Santos 2
3. M. Ventura 3 M. Ventura 2 M. Ventura 3 M. Ventura 2 M. Ventura 2
18. Deleted manager 0
12. D. Montelo 3 D. Montelo 1
32. Deleted manager 0
14. H. Vallenato 3 H. Vallenato 0 F. Verduci 0
15. Deleted manager 0
25. W. Górny 0 F. Verduci 3
6. F. Verduci 3
7. M. Subi 2 M. Subi 3 M. Subi 0 E. Machado 1
29. Deleted manager 1
11. A. Richardson 1 M. Kozłowski 0
22. M. Kozłowski 2
30. J. Rogon 0 M. Vojtek 1 E. Machado 3
20. M. Vojtek 2
26. Deleted manager 0 E. Machado 2
2. E. Machado 3