Renditja për kupë - Sezon 49   (Grupi: Rookie - 158)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. B. Belão 2 B. Belão 3 B. Belão 0 C. Jackson 3 C. Jackson 1 E. Skarelis
20. E. D`angiulli 0
16. Deleted manager 0 Bye 0
17. C. Kiss 0
0. Bye 0 S. Antro 1 C. Jackson 3
10. S. Antro 3
0. Bye 0 C. Jackson 2
8. C. Jackson 3
5. L. Hoffmann 0 Bye 0 Bye 0 W. Martucci 0
19. V. Silva 0
24. W. Sousa 0 Bye 0
0. Bye 0
0. Bye 0 Bye 0 W. Martucci 3
22. A. Gallizzi 0
13. J. Branham 0 W. Martucci 3
4. W. Martucci 3
3. P. Bright 3 P. Bright 3 P. Bright 1 E. Skarelis 3 E. Skarelis 2
23. J. Coleiro 0
0. Bye 0 Bye 0
0. Bye 0
9. L. Haw 3 L. Haw 0 E. Skarelis 2
15. A. Gutierrez 0
0. Bye 0 E. Skarelis 3
6. E. Skarelis 3
7. B. Lalas 2 B. Lalas 3 B. Lalas 3 B. Lalas 0
14. J. Gardiner 1
0. Bye 0 Bye 0
21. A. Moreira 0
11. Z. Kovács 3 Z. Kovács 0 P. Menżyński 0
18. E. Rodrigues De Oliveira 0
12. P. Menżyński 2 P. Menżyński 3
2. J. Jacquet 1