Renditja për kupë - Sezon 33   (Grupi: Rookie - 191)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. P. Hutnik 3 P. Hutnik 3 P. Hutnik 3 P. Hutnik 3 P. Hutnik 1 R. Repka
29. N. Izaka 0
26. Deleted manager 0 M. Cube 0
18. M. Cube 3
22. Deleted manager 0 D. Sallai 1 G. Cordoba 0
13. D. Sallai 3
28. R. De Wet 0 G. Cordoba 2
8. G. Cordoba 3
5. J. Van Lier 3 J. Van Lier 2 J. Van Lier 3 J. Van Lier 0
17. K. Otto 0
14. F. Deus 1 F. Gadelha 1
15. F. Gadelha 2
23. Deleted manager 0 Deleted manager 1 Deleted manager 0
20. Deleted manager 3
16. Deleted manager 0 Deleted manager 0
4. Deleted manager 2
3. J. Tiik 3 J. Tiik 3 J. Tiik 1 R. Repka 3 R. Repka 2
12. Deleted manager 0
21. E. Mikula 2 E. Mikula 0
31. Deleted manager 1
11. P. Nini 2 P. Nini 0 R. Repka 2
10. D. Alvarez 1
9. R. Repka 2 R. Repka 3
6. M. Deshev 1
7. D. Rusu 3 D. Rusu 3 D. Rusu 3 D. Rusu 0
32. Deleted manager 0
27. S. Špírek 0 Bye 0
25. Deleted manager 0
19. Deleted manager 1 Deleted manager 0 M. Barac 0
30. K. Nogaj 0
24. G. Benis 0 M. Barac 3
2. M. Barac 3