Renditja për kupë - Sezon 34   (Grupi: Rookie - 191)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. R. Egshatyan 3 R. Egshatyan 3 R. Egshatyan 3 R. Egshatyan 0 F. Gadelha 2 F. Gadelha
15. J. Van Lier 0
9. S. Lisenkov 3 S. Lisenkov 0
16. J. Santos 0
26. I. Haworth 3 I. Haworth 0 M. Barac 0
30. Deleted manager 0
14. M. Barac 3 M. Barac 3
8. Z. Farkas 0
5. F. Gadelha 3 F. Gadelha 3 F. Gadelha 2 F. Gadelha 3
10. Deleted manager 0
22. D. Alvarez 2 D. Alvarez 0
18. M. Deshev 1
32. Deleted manager 0 Z. Nagy 0 K. Oliver 1
23. Z. Nagy 3
21. K. Otto 0 K. Oliver 3
4. K. Oliver 3
3. M. Nyhaven 3 M. Nyhaven 3 M. Nyhaven 3 M. Nyhaven 2 M. Nyhaven 1
11. D. Repic 0
17. Deleted manager 1 F. Lhuissier 0
27. F. Lhuissier 2
28. Deleted manager 0 Bye 0 M. Cube 0
29. Deleted manager 0
24. M. Cube 2 M. Cube 3
6. T. Andrews 1
7. C. Kairys 3 C. Kairys 3 C. Kairys 0 D. Rusu 1
13. A. Fekete 0
19. E. Mikula 2 E. Mikula 0
25. E. Li 1
20. A. Santini 2 A. Santini 0 D. Rusu 3
12. D. Sallai 1
31. Deleted manager 0 D. Rusu 3
2. D. Rusu 3