Renditja për kupë - Sezon 35   (Grupi: Rookie - 191)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. J. Williamson 3 J. Williamson 3 J. Williamson 3 J. Williamson 2 J. Williamson 3 J. Williamson
29. Deleted manager 0
23. Deleted manager 0 S. Lisenkov 0
12. S. Lisenkov 3
25. Deleted manager 0 I. Haworth 0 D. Sallai 0
16. I. Haworth 2
14. Deleted manager 1 D. Sallai 3
8. D. Sallai 2
5. D. Alvarez 3 D. Alvarez 3 D. Alvarez 1 T. Andrews 1
15. R. Atanasov 0
22. Deleted manager 0 A. Santini 0
17. A. Santini 1
26. Deleted manager 0 T. Andrews 3 T. Andrews 2
10. T. Andrews 3
9. A. Arrais 1 J. Mackanin 0
4. J. Mackanin 2
3. M. Fuller 3 M. Fuller 3 M. Fuller 2 M. Fuller 0 P. Ylikoski 0
13. M. Barac 0
27. Deleted manager 0 M. Deshev 0
20. M. Deshev 2
28. A. Fekete 2 A. Fekete 0 F. Lhuissier 1
31. Deleted manager 0
11. E. Mikula 0 F. Lhuissier 3
6. F. Lhuissier 3
7. D. Rusu 3 D. Rusu 2 D. Rusu 1 P. Ylikoski 3
32. Deleted manager 0
18. K. Otto 3 K. Otto 1
30. Deleted manager 0
21. Z. Nagy 3 Z. Nagy 0 P. Ylikoski 2
24. Deleted manager 0
19. M. Cube 0 P. Ylikoski 3
2. P. Ylikoski 3