Renditja për kupë - Sezon 36   (Grupi: Rookie - 191)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. A. Monein 3 A. Monein 2 A. Monein 0 M. Deshev 1 M. Barac 0 D. Rusu
19. S. Rodrigues 0
32. Deleted manager 0 Bye 0
29. Z. Chapman 0
11. J. Mackanin 1 M. Deshev 3 M. Deshev 3
14. M. Deshev 2
27. Deleted manager 0 A. Ustinov 0
8. A. Ustinov 3
5. Deleted manager 1 Deleted manager 1 Deleted manager 0 M. Barac 2
31. A. Fekete 0
13. D. Sallai 0 Bye 0
23. Deleted manager 0
26. T. Andrews 0 M. Barac 3 M. Barac 3
10. M. Barac 3
17. L. Molnár 1 E. Mikula 0
4. E. Mikula 2
3. S. Lisenkov 3 S. Lisenkov 2 S. Lisenkov 0 D. Rusu 3 D. Rusu 3
20. A. Santini 0
12. Z. Nagy 2 Z. Nagy 1
22. O. Santos 1
30. M. Cube 0 M. Kavran 0 D. Rusu 3
28. M. Kavran 1
24. J. Caimi 0 D. Rusu 3
6. D. Rusu 3
7. M. Polak 1 A. Pilo 0 K. Otto 2 K. Otto 0
18. A. Pilo 2
9. K. Otto 2 K. Otto 3
15. R. Atanasov 1
16. L. Ortiz 3 L. Ortiz 0 F. Lhuissier 1
25. Deleted manager 0
21. A. Lasa 0 F. Lhuissier 3
2. F. Lhuissier 2