Renditja për kupë - Sezon 34   (Grupi: Rookie - 195)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. K. Sugier 3 K. Sugier 3 K. Sugier 3 K. Sugier 1 P. Kubíček 2 P. Kubíček
29. Deleted manager 0
30. Deleted manager 0 Z. Titzl 0
25. Z. Titzl 1
31. R. Dsouza 0 B. Wágner 1 S. Saiveerabhadhra 0
18. B. Wágner 3
17. S. Saiveerabhadhra 3 S. Saiveerabhadhra 2
8. A. Ortmann 0
5. P. Kubíček 3 P. Kubíček 3 P. Kubíček 2 P. Kubíček 2
27. Deleted manager 0
23. V. Radu 2 V. Radu 0
19. Deleted manager 0
20. Deleted manager 0 C. Briner 0 F. Bond 1
11. C. Briner 3
9. G. Péter 0 F. Bond 3
4. F. Bond 3
3. I. Stiller 2 I. Stiller 2 I. Stiller 0 D. Mantilla 2 D. Mantilla 1
10. C. Farfan 1
13. J. Garcia 3 J. Garcia 1
24. R. Brice 0
22. P. Breen 3 P. Breen 0 D. Mantilla 3
28. Deleted manager 0
16. V. Lecarpentier 1 D. Mantilla 3
6. D. Mantilla 2
7. Deleted manager 1 D. Barbosa 0 A. Hardin 1 J. Illikainen 1
21. D. Barbosa 2
15. A. Hardin 2 A. Hardin 3
14. T. Mikodi 1
32. Deleted manager 0 F. Bardin 0 J. Illikainen 2
12. F. Bardin 3
26. Á. Lengyel 0 J. Illikainen 3
2. J. Illikainen 3