Renditja për kupë - Sezon 23   (Grupi: Rookie - 202)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. D. Kar 3 D. Kar 2 D. Kar 0 M. Brazenas 2 M. Brazenas 3 M. Brazenas
29. C. Prinsloo 0
16. K. Hook 3 K. Hook 1
13. E. Hendriks 0
14. M. Brazenas 2 M. Brazenas 3 M. Brazenas 3
19. A. Reisz 1
17. V. Hugo 3 V. Hugo 0
8. Deleted manager 0
5. S. Kii 2 S. Kii 3 S. Kii 3 S. Kii 1
9. B. Fernandes 1
21. C. Lima 3 C. Lima 0
15. R. Rahim 0
22. A. Navickas 3 A. Navickas 2 A. Navickas 0
27. Deleted manager 0
20. C. Iulian 1 N. Roveda 1
4. N. Roveda 2
3. M. Damian 3 M. Damian 1 J. Leslie 2 J. Leslie 2 J. Leslie 0
26. Deleted manager 0
23. L. Ozturk 0 J. Leslie 2
11. J. Leslie 2
32. Deleted manager 0 Bye 0 K. Mohamed 1
24. D. Ambrosini 0
25. M. Koskela 0 K. Mohamed 2
6. K. Mohamed 3
7. K. Brencius 1 P. Haapala 3 P. Haapala 0 G. Poltorak 1
12. P. Haapala 2
18. B. Buzogany 2 B. Buzogany 0
31. Deleted manager 0
30. Deleted manager 0 Bye 0 G. Poltorak 3
28. Deleted manager 0
10. G. Poltorak 2 G. Poltorak 2
2. V. Vitkeviciute 1