Renditja për kupë - Sezon 20   (Grupi: Rookie - 239)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. M. Angel 3 M. Angel 3 M. Angel 2 M. Angel 3 M. Angel 1 E. Kļaviņš
25. A. Octavio 0
18. D. Saczko 3 D. Saczko 0
29. Deleted manager 0
31. T. Henrique 3 T. Henrique 1 D. Bozunovic 1
21. Ł. Kamiński 0
19. F. Castro 1 D. Bozunovic 2
8. D. Bozunovic 2
5. G. Di Quinzio 3 G. Di Quinzio 3 G. Di Quinzio 0 A. Leal 0
20. M. Petrov 0
28. D. Stojanoski 0 C. Dunstan 0
22. C. Dunstan 3
12. A. Scarsi 3 A. Scarsi 1 A. Leal 3
16. M. Berzins 0
24. K. Jovanovic 0 A. Leal 2
4. A. Leal 3
3. A. Szenes 3 A. Szenes 2 A. Szenes 0 J. Jurvelin 0 E. Kļaviņš 2
14. M. Gould 0
10. J. Andrews 3 J. Andrews 1
30. C. Pond 0
9. T. Leftley 3 T. Leftley 0 J. Jurvelin 3
26. M. Koskela 0
11. J. Jurvelin 3 J. Jurvelin 3
6. J. Vītiņš 0
7. A. Grigorevski 3 A. Grigorevski 3 A. Grigorevski 1 E. Kļaviņš 3
23. O. Daniel 0
32. P. Blumer 0 Bye 0
27. Deleted manager 0
17. A. Leal 3 A. Leal 0 E. Kļaviņš 2
15. J. Pinoniemi 0
13. H. Arnoldsson 1 E. Kļaviņš 3
2. E. Kļaviņš 2