Renditja për kupë - Sezon 33   (Grupi: Rookie - 241)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. E. Griffin 3 E. Griffin 3 E. Griffin 2 E. Griffin 3 E. Griffin 3 E. Griffin
9. C. Teixeira 0
31. Deleted manager 0 L. Barcelos 0
17. L. Barcelos 3
14. J. Mcgerne 3 J. Mcgerne 0 L. Becha 1
23. A. Vengoechea 0
11. D. Afonso 1 L. Becha 3
8. L. Becha 2
5. D. Deschamps 2 D. Deschamps 2 D. Deschamps 3 D. Deschamps 0
16. N. Schutz 1
32. Deleted manager 0 S. Waluś 1
13. S. Waluś 3
28. Deleted manager 0 J. Regis 1 S. Filipescu 0
24. J. Regis 3
15. M. Nagy 1 S. Filipescu 2
4. S. Filipescu 2
3. J. Dawson 3 J. Dawson 0 M. Prabu 1 R. Calosso 1 R. Calosso 0
21. M. Junges 0
20. M. Prabu 3 M. Prabu 3
26. Deleted manager 0
18. K. Djibin 3 K. Djibin 1 R. Calosso 2
29. I. Fridman 0
30. Deleted manager 0 R. Calosso 2
6. R. Calosso 3
7. Deleted manager 3 Deleted manager 1 M. Muizarajs 2 M. Muizarajs 1
27. N. Tomov 0
19. M. Muizarajs 3 M. Muizarajs 2
12. S. Yakut 0
10. M. Socha 3 M. Socha 3 M. Socha 1
25. P. Svoboda 0
22. J. Lefevre 2 J. Lefevre 0
2. I. Shalamandov 1