Renditja për kupë - Sezon 33   (Grupi: Rookie - 26)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. P. Junior 2 P. Junior 1 P. Hristov 0 P. Balogh 1 T. Faucher 1 C. Jones
25. Deleted manager 0
21. Deleted manager 0 P. Hristov 2
15. P. Hristov 3
10. M. Swanston 3 M. Swanston 0 P. Balogh 3
27. Deleted manager 0
19. N. Forrest 1 P. Balogh 3
8. P. Balogh 2
5. T. Spalocki 2 T. Spalocki 2 T. Spalocki 0 T. Faucher 2
29. Deleted manager 0
26. Deleted manager 0 G. Araujo 1
12. G. Araujo 3
28. Deleted manager 0 M. Puhakka 0 T. Faucher 3
16. M. Puhakka 3
13. Deleted manager 0 T. Faucher 3
4. T. Faucher 3
3. C. Jones 3 C. Jones 3 C. Jones 2 C. Jones 3 C. Jones 2
9. R. Walczak 0
31. Deleted manager 0 S. Leppänen 0
18. S. Leppänen 1
11. M. Bassi 3 M. Bassi 1 C. Mooney 1
22. Deleted manager 0
32. Deleted manager 0 C. Mooney 2
6. C. Mooney 3
7. S. Matos 3 S. Matos 3 S. Matos 1 V. Engelbrecht 0
24. Deleted manager 0
23. M. Weber 0 Bye 0
30. Deleted manager 0
14. J. Muñoz 1 T. Li 1 V. Engelbrecht 2
20. T. Li 2
17. M. Gattini 1 V. Engelbrecht 2
2. V. Engelbrecht 2