Renditja për kupë - Sezon 29   (Grupi: Rookie - 261)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. A. Machado 3 A. Machado 3 A. Machado 2 A. Machado 1 A. Tsivanin 2 A. Tsivanin
12. D. Ronaldo 0
10. M. Geraci 3 M. Geraci 0
9. L. Soares 0
32. L. Bado 0 Bye 0 X. Athanasiadou 1
26. Deleted manager 0
14. B. Wy 1 X. Athanasiadou 3
8. X. Athanasiadou 2
5. C. Freitas 1 A. Tsivanin 3 A. Tsivanin 3 A. Tsivanin 2
11. A. Tsivanin 2
31. Deleted manager 0 Bye 0
22. Deleted manager 0
16. U. Ivanovic 3 U. Ivanovic 2 U. Ivanovic 0
17. H. Silva 0
30. R. Rossi 0 M. Gurzo 1
4. M. Gurzo 3
3. N. Moreno 3 N. Moreno 3 N. Moreno 2 N. Moreno 2 N. Moreno 1
21. D. Thiel 0
28. M. Juřica 0 Bye 0
25. Deleted manager 0
15. L. Rocha 3 L. Rocha 1 S. Cauwenbergh 1
27. G. Kostopoulos 0
20. M. Przybylski 0 S. Cauwenbergh 2
6. S. Cauwenbergh 3
7. C. Rábai 2 C. Rábai 0 A. Jones 2 A. Jones 1
24. D. Irdenieks 0
19. A. Jones 3 A. Jones 3
29. Deleted manager 0
13. M. Simola 3 M. Simola 2 M. Simola 1
23. M. Vasilescu 0
18. J. Zgravcak 1 J. Korponovics 1
2. J. Korponovics 2