Renditja për kupë - Sezon 31   (Grupi: Rookie - 261)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. T. Boscatelli 2 T. Boscatelli 1 F. Balogh 2 F. Balogh 0 B. Medeiros 2 B. Medeiros
27. M. Geraci 1
30. F. Balogh 2 F. Balogh 2
15. B. Wy 1
20. M. Simola 0 M. Juřica 2 M. Juřica 1
10. M. Juřica 3
12. B. Janssen 1 S. Cauwenbergh 1
8. S. Cauwenbergh 2
5. B. Medeiros 3 B. Medeiros 3 B. Medeiros 2 B. Medeiros 3
21. U. Ivanovic 0
24. A. Zselenkó 1 L. Euler 0
17. L. Euler 2
31. L. Anjos 0 M. Kovacic 2 M. Kovacic 1
11. M. Kovacic 3
18. A. Jones 0 C. Freitas 1
4. C. Freitas 3
3. J. Poel 2 J. Poel 2 J. Poel 1 M. Przybylski 2 M. Przybylski 1
16. Deleted manager 1
23. J. Preston 2 J. Preston 1
25. Deleted manager 0
32. Deleted manager 0 Bye 0 M. Przybylski 2
26. V. Telles 0
22. R. Valkanov 0 M. Przybylski 3
6. M. Przybylski 3
7. H. Thörn 3 H. Thörn 3 H. Thörn 1 B. Celik 1
29. Deleted manager 0
28. S. Palya 1 L. Rocha 0
13. L. Rocha 2
19. J. Sokuri 3 J. Sokuri 1 B. Celik 2
9. D. Thiel 0
14. H. Silva 0 B. Celik 2
2. B. Celik 3