Renditja për kupë - Sezon 34   (Grupi: Rookie - 261)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. Deleted manager 3 Deleted manager 0 Deleted manager 0 A. Jones 2 A. Jones 0 M. Renga
15. R. Valkanov 0
19. J. Carlos 1 Deleted manager 1
23. Deleted manager 2
17. D. Freire 2 D. Freire 1 A. Jones 3
27. Deleted manager 0
25. A. Hegedűs 0 A. Jones 2
8. A. Jones 3
5. P. Petersen 1 J. Chedeville 3 J. Chedeville 3 J. Chedeville 1
10. J. Chedeville 2
18. J. Kozar 3 J. Kozar 0
22. J. Renneville 0
21. J. Žaldokas 3 J. Žaldokas 0 M. Simola 0
31. Deleted manager 0
32. T. Troshanov 0 M. Simola 3
4. M. Simola 3
3. B. Snapp 3 B. Snapp 3 B. Snapp 1 P. Jeffery 0 M. Renga 3
16. R. Chamen 0
12. Deleted manager 0 Bye 0
26. Deleted manager 0
13. Deleted manager 1 P. Jeffery 3 P. Jeffery 2
20. P. Jeffery 2
30. Deleted manager 0 D. Steponkus 0
6. D. Steponkus 2
7. S. Louros 3 S. Louros 3 S. Louros 0 M. Renga 3
11. L. Haw 0
24. J. Horák 3 J. Horák 0
28. N. Ananko 0
9. Deleted manager 3 Deleted manager 0 M. Renga 3
29. Deleted manager 0
14. L. Anjos 0 M. Renga 3
2. M. Renga 3