Renditja për kupë - Sezon 36   (Grupi: Rookie - 261)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. J. Chedeville 3 J. Chedeville 3 J. Chedeville 3 J. Chedeville 3 J. Chedeville 1 R. Chamen
12. K. István 0
15. G. Otero 3 G. Otero 0
27. S. Louros 0
31. Deleted manager 0 J. Vicente 1 D. Cro 0
19. J. Vicente 2
13. D. Cro 3 D. Cro 2
8. G. Qartveli 0
5. M. Simola 3 M. Simola 3 M. Simola 3 M. Simola 0
23. Deleted manager 0
24. Deleted manager 0 Bye 0
21. Deleted manager 0
20. J. Kozar 3 J. Kozar 2 J. Kozar 0
32. Deleted manager 0
9. R. Az 0 J. Carlos 1
4. J. Carlos 3
3. A. Jones 3 A. Jones 3 A. Jones 1 R. Chamen 2 R. Chamen 2
25. Deleted manager 0
14. D. Pascariu 0 Bye 0
30. Deleted manager 0
28. C. Cvyatkov 0 A. Tan 0 R. Chamen 2
17. A. Tan 3
10. I. Sokac 0 R. Chamen 3
6. R. Chamen 3
7. P. Hutnik 3 P. Hutnik 2 P. Hutnik 3 P. Hutnik 1
26. Deleted manager 0
11. C. Pgallego 3 C. Pgallego 1
22. Deleted manager 0
16. G. Gussyco 2 G. Gussyco 0 M. Lloyd 0
29. Deleted manager 0
18. J. Žaldokas 1 M. Lloyd 3
2. M. Lloyd 2