Renditja për kupë - Sezon 35   (Grupi: Rookie - 3)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. H. Pavelic 2 H. Pavelic 3 H. Pavelic 1 M. Tarča 0 T. Santos 1 D. Oliveira
13. D. Chapman 1
29. Deleted manager 0 Bye 0
19. Deleted manager 0
23. R. Tullo 0 Bye 0 M. Tarča 2
26. Deleted manager 0
24. Deleted manager 0 M. Tarča 3
8. M. Tarča 3
5. J. Cezar 3 J. Cezar 3 J. Cezar 1 T. Santos 3
17. D. Grecisnekov 0
20. J. Garcia 2 J. Garcia 0
16. A. Denise 1
32. Deleted manager 0 Bye 0 T. Santos 2
15. V. Latvenas 0
14. H. Lopes 0 T. Santos 3
4. T. Santos 3
3. A. Eteläkari 2 A. Eteläkari 2 A. Eteläkari 0 M. Montesinos 0 D. Oliveira 2
18. D. Piho 1
11. G. Hitchen 0 S. Tataia 1
22. S. Tataia 3
12. M. Montesinos 3 M. Montesinos 3 M. Montesinos 3
21. D. Egger 0
25. R. Margarido 0 P. Lorenzo 0
6. P. Lorenzo 1
7. M. Hartley Lucas 0 A. Sepcsulák 3 A. Sepcsulák 1 D. Oliveira 3
9. A. Sepcsulák 3
31. A. Vlaskin 0 Bye 0
30. Deleted manager 0
28. J. Brewerton 0 L. Alofi 0 D. Oliveira 2
10. L. Alofi 3
27. Deleted manager 0 D. Oliveira 3
2. D. Oliveira 3