Renditja për kupë - Sezon 52   (Grupi: Rookie - 302)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. J. Mccleary 3 J. Mccleary 3 J. Mccleary 1 P. Bellido Mendez 0 I. Kajsner 0 K. Taterczyński
30. S. Clark 0
13. I. Macdonald 3 I. Macdonald 0
17. F. Valle 0
25. K. Bujalski 0 E. Highdouk 1 P. Bellido Mendez 2
11. E. Highdouk 3
22. A. István 0 P. Bellido Mendez 1
8. P. Bellido Mendez 2
5. J. Euer 0 Bye 0 N. Smit 1 I. Kajsner 2
32. D. Corleone 0
28. C. Chivers 0 N. Smit 3
9. N. Smit 3
31. A. Sayed 0 R. De Gaetano 0 I. Kajsner 2
18. R. De Gaetano 2
23. A. Oliveira 0 I. Kajsner 3
4. I. Kajsner 3
3. D. Bozos 3 D. Bozos 3 D. Bozos 1 S. Hughes 1 K. Taterczyński 3
10. R. Péter 0
15. R. Olejnik 2 R. Olejnik 0
12. K. Fortin 1
14. A. Bryan 3 A. Bryan 1 S. Hughes 2
24. J. Żuawska 0
27. A. Darboğaz 0 S. Hughes 2
6. S. Hughes 3
7. K. Taterczyński 3 K. Taterczyński 3 K. Taterczyński 2 K. Taterczyński 2
26. M. Markos 0
16. S. Nasse 3 S. Nasse 0
19. T. Graham 0
21. K. Drolapas 0 Bye 0 G. Ashdown 1
20. M. Harrison 0
29. E. Cesari 0 G. Ashdown 3
2. G. Ashdown 3