Renditja për kupë - Sezon 29   (Grupi: Rookie - 304)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. S. Vera 3 S. Vera 3 S. Vera 0 I. Shincko 2 I. Shincko 2 I. Shincko
9. G. Bosence 0
29. Deleted manager 0 L. Hopkins 0
13. L. Hopkins 3
24. M. Holden 0 Bye 0 I. Shincko 3
28. Deleted manager 0
14. I. Shincko 3 I. Shincko 3
8. P. Fabek 0
5. G. Siek 3 G. Siek 3 G. Siek 1 J. Nieminen 1
25. M. Menezes Valois 0
30. Deleted manager 0 Bye 0
20. V. Comtet 0
21. P. Variakojis 0 P. Cerqueira 1 J. Nieminen 2
11. P. Cerqueira 3
17. A. Oliveira 0 J. Nieminen 2
4. J. Nieminen 3
3. F. Palomba 3 F. Palomba 3 F. Palomba 1 D. Carpignano 3 D. Carpignano 1
18. Deleted manager 0
32. Deleted manager 0 Bye 0
23. K. Sugier 0
12. D. Kovács 1 D. Carpignano 3 D. Carpignano 2
16. D. Carpignano 2
31. Deleted manager 0 Bye 0
6. Deleted manager 0
7. R. Paes 3 R. Paes 2 R. Paes 3 R. Paes 0
27. Deleted manager 0
19. S. Perouse 3 S. Perouse 1
22. P. Fernandez 0
26. Deleted manager 0 B. Marinov 1 A. Martinescu 0
10. B. Marinov 3
15. C. Anello 0 A. Martinescu 2
2. A. Martinescu 3