Renditja për kupë - Sezon 31   (Grupi: Rookie - 304)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. P. Bowler 3 P. Bowler 3 P. Bowler 2 P. Bowler 1 K. Sugier 0 A. Peter
25. Z. Djuric 0
29. A. Oliveira 0 Deleted manager 0
11. Deleted manager 3
9. R. Coelho 3 R. Coelho 1 G. Szubota 1
31. F. Chavez 0
28. P. Jendersen 0 G. Szubota 2
8. G. Szubota 3
5. J. Rechtenberg 2 J. Rechtenberg 3 J. Rechtenberg 0 K. Sugier 2
20. W. Sosa 1
27. E. Kelly 1 Deleted manager 0
17. Deleted manager 2
14. L. Hopkins 3 L. Hopkins 0 K. Sugier 3
32. Deleted manager 0
26. A. Roza 0 K. Sugier 3
4. K. Sugier 3
3. R. Rahim 1 P. Gibek 0 J. Nieminen 2 J. Nieminen 1 A. Peter 3
12. P. Gibek 2
24. J. Nieminen 3 J. Nieminen 3
15. O. Shtitkov 0
19. C. Anello 0 C. Correa 3 C. Correa 1
10. C. Correa 3
21. S. Miceli 0 J. Bartkus 0
6. J. Bartkus 3
7. J. Duck 3 J. Duck 3 J. Duck 1 A. Peter 2
22. G. Siek 0
13. J. Mcmurdo 0 I. Shincko 0
18. I. Shincko 3
30. M. Wel 0 Bye 0 A. Peter 2
16. Deleted manager 0
23. N. Paganinin 0 A. Peter 3
2. A. Peter 3