Renditja për kupë - Sezon 35   (Grupi: Rookie - 317)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. M. Kukic 3 M. Kukic 3 M. Kukic 3 M. Kukic 2 M. Kukic 2 M. Kukic
28. Deleted manager 0
17. M. Pietikäinen 0 Bye 0
31. Deleted manager 0
22. Deleted manager 0 B. Rainho 1 D. Callegari 0
15. B. Rainho 2
19. Deleted manager 0 D. Callegari 2
8. D. Callegari 3
5. F. Borri 3 F. Borri 2 F. Borri 1 V. Coque 1
18. Z. Babos 0
11. F. Rossi 3 F. Rossi 1
26. Deleted manager 0
30. Deleted manager 0 Bye 0 V. Coque 2
32. Deleted manager 0
13. S. Chernov 0 V. Coque 3
4. V. Coque 3
3. M. Mudrinic 3 M. Mudrinic 3 M. Mudrinic 3 M. Mudrinic 2 M. Mudrinic 1
27. Deleted manager 0
25. Deleted manager 0 Bye 0
20. A. Hawkins 0
9. Deleted manager 1 Deleted manager 0 N. Pandiani 0
16. D. Bianchi 0
12. Deleted manager 0 N. Pandiani 3
6. N. Pandiani 3
7. V. Amaya 3 V. Amaya 3 V. Amaya 0 S. Zudin 1
29. Deleted manager 0
10. M. Petch 1 M. Petch 0
23. L. Pobor 0
24. Deleted manager 0 Bye 0 S. Zudin 3
21. Deleted manager 0
14. F. Payan 0 S. Zudin 3
2. S. Zudin 3