Renditja për kupë - Sezon 39   (Grupi: Rookie - 385)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. V. Dovgopolii 3 V. Dovgopolii 3 V. Dovgopolii 2 V. Dovgopolii 1 D. Török 2 D. Török
24. A. Hilario 0
10. C. Hodds 1 G. Plataniotis 0
15. G. Plataniotis 2
17. A. Ypogeios 3 A. Ypogeios 3 A. Ypogeios 1
27. Deleted manager 0
22. P. Nikolaev 0 D. Panov 0
8. D. Panov 3
5. D. Török 3 D. Török 3 D. Török 3 D. Török 2
28. O. Erbe 0
30. G. Souza 0 B. Pisuk 0
9. B. Pisuk 3
23. J. Schwarz 0 Bye 0 N. Farkas 0
31. D. Dittmar 0
21. V. Ughy 0 N. Farkas 3
4. N. Farkas 3
3. P. Balogh 3 P. Balogh 0 S. Barbarin 0 J. Karalius 0 U. Fuhrimann 1
29. M. Wolter 0
18. S. Barbarin 2 S. Barbarin 3
19. G. Getz 1
32. Deleted manager 0 Bye 0 J. Karalius 3
25. H. Nilsson 0
13. Z. Botrágyi 0 J. Karalius 3
6. J. Karalius 3
7. U. Fuhrimann 2 U. Fuhrimann 3 U. Fuhrimann 2 U. Fuhrimann 3
12. F. Sosnar 1
14. N. Vasilev 3 N. Vasilev 0
26. Deleted manager 0
20. H. Pereira 0 M. Chitoglou 0 J. Aranda 1
16. M. Chitoglou 3
11. A. Hetmański 0 J. Aranda 3
2. J. Aranda 3