Renditja për kupë - Sezon 35   (Grupi: Rookie - 39)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. C. Oliveira 1 A. Jorge 1 M. Juřica 2 M. Juřica 2 M. Juřica 2 M. Juřica
13. A. Jorge 2
14. M. Juřica 3 M. Juřica 2
16. M. Walters 0
23. Deleted manager 0 Bye 0 R. Serpenskas 1
30. Deleted manager 0
18. S. Sturman 0 R. Serpenskas 2
8. R. Serpenskas 3
5. E. Pereira 3 E. Pereira 3 E. Pereira 1 B. Skrzipek 1
28. Deleted manager 0
17. F. Junior 2 F. Junior 0
25. A. Chesnokov 0
10. Deleted manager 3 Deleted manager 1 B. Skrzipek 2
29. Deleted manager 0
15. K. Sochowski 1 B. Skrzipek 2
4. B. Skrzipek 2
3. F. Passarelli 3 F. Passarelli 3 F. Passarelli 3 F. Passarelli 3 F. Passarelli 1
12. T. West 0
27. R. Souza 0 Bye 0
32. Deleted manager 0
20. R. Noble 3 R. Noble 0 J. Ettles 0
24. J. Mazgeika 0
31. J. Särkelä 1 J. Ettles 3
6. J. Ettles 2
7. M. Vieira 3 M. Vieira 3 M. Vieira 0 A. Prieto 0
22. E. Ribaks 0
19. A. Ruff 3 A. Ruff 0
26. Deleted manager 0
9. T. Knotek 3 T. Knotek 1 A. Prieto 3
21. Deleted manager 0
11. R. Fairfield 1 A. Prieto 2
2. A. Prieto 2