Renditja për kupë - Sezon 42   (Grupi: Rookie - 39)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. J. Chromiec 2 J. Chromiec 2 J. Chromiec 1 M. Brito 0 O. Loft 0 I. Titz
9. G. Eyaggeloy 1
21. Deleted manager 0 D. Feller 0
14. D. Feller 3
25. P. Lis 0 Bye 0 M. Brito 2
23. L. Peni 0
15. K. Strąg 0 M. Brito 3
8. M. Brito 3
5. S. Sturman 0 Deleted manager 3 Deleted manager 0 O. Loft 3
12. Deleted manager 3
13. M. Bolso 0 Bye 0
18. M. Ferrari 0
17. J. Silva 1 J. Carrilho 0 O. Loft 3
16. J. Carrilho 2
22. A. Colombo 0 O. Loft 3
4. O. Loft 3
3. M. Venturi 3 M. Venturi 3 M. Venturi 0 I. Titz 2 I. Titz 3
26. R. Imhof 0
32. M. Silva 0 Bye 0
30. E. Bandeira 0
10. I. Titz 2 I. Titz 2 I. Titz 3
11. D. Kuznetsov 1
20. M. Ribeiro 0 N. Lang 1
6. N. Lang 2
7. P. Daverdin 3 P. Daverdin 3 P. Daverdin 1 S. Fiorillo 1
24. D. Espich 0
31. Z. Gelic 0 Bye 0
27. L. Azzouz 0
29. J. Magayewski 0 Bye 0 S. Fiorillo 2
28. P. Dal Brun 0
19. S. Belev 0 S. Fiorillo 3
2. S. Fiorillo 3