Renditja për kupë - Sezon 43   (Grupi: Rookie - 39)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. S. Fiorillo 3 S. Fiorillo 3 S. Fiorillo 2 S. Fiorillo 1 M. Goßmann 2 M. Goßmann
21. P. Daverdin 0
29. J. Špulka 0 Bye 0
23. J. Sousa 0
24. C. Rocha 0 Bye 0 J. Claridge 1
17. L. Santos 0
25. A. Nikolaev 0 J. Claridge 2
8. J. Claridge 3
5. D. Feller 3 D. Feller 0 Bye 0 M. Goßmann 2
20. E. Surridge 0
14. T. Ferenc 0 Bye 0
31. R. Baas 0
27. C. Schneider 0 Bye 0 M. Goßmann 3
32. J. Kilarski 0
22. F. Minnaar 0 M. Goßmann 3
4. M. Goßmann 3
3. K. István 2 K. István 3 K. István 0 J. Jacquet 2 J. Jacquet 1
12. J. Silva 1
28. D. Mulero 0 Bye 0
30. L. Felipe 0
26. A. Ponury 0 G. Eyaggeloy 1 J. Jacquet 3
9. G. Eyaggeloy 3
10. N. Popovic 1 J. Jacquet 2
6. J. Jacquet 2
7. D. Gonzalez 0 Bye 0 M. Brito 0 B. Tibor 1
18. D. Cocic 0
19. E. Phalt 0 M. Brito 3
11. M. Brito 2
16. S. Ventura 0 Bye 0 B. Tibor 3
13. R. Hernandez Dorantes 0
15. D. Bukvić 0 B. Tibor 3
2. B. Tibor 3